Pesa Link in Szczecin Główny

Pesa Link in Szczecin Główny

Neuer PESA Link, genannt der Hai, in Szczecin Główny, Dezember 2012
Foto: Szymon Maksymiuk. Quelle: Wikimedia Commons. Lizenz: Creative Commons BY-SA.