Następne terminy polsko-niemieckich spotkań tandemowych

Spotkanie tandemowe tym razem z prawdziwym tandememSpotkanie tandemowe tym razem z prawdziwym tandemem

W latach 2013 i 2014 zapraszamy na 14 spotkań tandemowych w Nadodrzu

Od stycznia 2013 r. znowu spotyka się około 20 uczestników z polskiego i niemieckiego pogranicza, uczy się razem języka sąsiada i poznawa wspólną małą ojczyznę po obu stronach Odry.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, zwykle w drugi piątek miesiącu i w sobotę (z jednym noclegiem).

Oto następne terminy spotkań tandemowych:

  • 8./9. marca 2013 r. w Münchehofe koło Münchebergu
  • 12./13. kwietnia 2013 r. w Polsce
  • 24./25. maja 2013 r.
  • 14./15. czerwca 2013 r.

Zainteresowani z regionu (tj. po stronie polskiej: połnocne powiaty wojewodztwa lubuskiego) mogą się zgłosić do partnera projektu:
Pani Barbara Ciemniejewska, KIK Gorzów

Tandem 2013/14 ist EFRE-gefördertTandem 2013/14
współfinansowany z środków EFRE

Polsko-Niemieckie Spotkania Tandemowe 2013/14 to wspólny projekt Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii i naszego partnera Klubu Inteligencji w Gorzowie Wielkopolskim. Projekt jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)–Brandenburgia 2007–2013 (SPF).

Więcej o tandemie w regionu Odry …