Tags for Zapraszamy: „Rozmowy na granicy”

Zapraszamy: „Rozmowy na granicy”

Sympozjum jest skierowane szczególnie dla nauczycieli historii i wszystkich zainteresowanych zagadnieniem
W 1972 roku rozpoczęta współpraca między historykami i geografami z Polski i z Niemiec doprowadziła do opracowania wspólnego podręcznika do nauki historii we wszystkich szkołach w Polsce i w Niemczech.
Postrzeganie jako sąsiedzi historii z dwóch stron, poznawanie jej rozwoju i dostrzeganie różnic ma na celu wzajemne ubogacenie oraz wyrażenie szacunku obu społeczeństwom. Tak sformułowany cel i zaangażowanie mogą być uznane za udane, gdyż w obliczu coraz bardziej globalizującego się świata przykład ten uchodzi za wzorcowy również w innych regionach sąsiedzkich/przygranicznych. Jednym z inicjatorów i wykonawców tego projektu jest Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa. Została ona uhonorowana 9 czerwca tego roku Nagrodą Viadriny.

Sympozjum ma na celu zaprezentowanie i promocję podręcznika. Organizatorzy składają podziękowanie Frankfurcko-Słubickiemu Centrum Kooperacyjnemu za wsparcie tej inicjatywy.
Europejskie Centrum Ekumeniczne we Frankfurcie nad Odrą oraz Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Brandenburgii e.V. serdecznie zapraszają na to wieczorne spotkanie:

Czwartek, 9 listopada 16.00
Słubice, Katolickie Centrum Studenckie „Parakletos“, Pl. Jana Pawła II 1

Program: Niemiecko-polski podręcznik do nauczania historii jako wzorzec!
16.00: Powitanie i wprowadzenie w tematykę
pastor dr Justus Werdin (OeC)
16.15 Wykład: Przyczyna, koncepcja i cel wspólnego podręcznika w świetle dobrosąsiedzkich
stosunków. O pluralizacji świadomości historycznej
dr Thomas Strobel, Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu (Poczdam)
16.45 Wyklad: Chrześcijaństwo, Judaizm i Islam w polsko-niemieckim podręczniku: Europa nasza
historia. Przyczynek do poznania sąsiedzkich horyzontów życiowych
prof. Igor Kąkolewski, Centrum Badań Historycznych PAN (Berlin)
17.15 Refleksja i dyskusja w dwóch grupach roboczych w oparciu o przykładowe strony
podręcznika
18.15 Przerwa i poczęstunek
19.00 Dyskusja panelowa. Zakończenie sympozjum ok. godz. 20.00.

Przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne. Wstęp wolny. Podczas sympozjum będzie można nabyć odpłatnie podręczniki w języku polskim i niemieckim.

Proszę potwierdzić udział telefonicznie lub drogą mailową do dnia 27.10.2017.

Kontakt:
Oekumenisches Europa-Centrum Frankfurt (Oder) e.V .
Steingasse 1A 15230 Frankfurt (Oder)
Tel: (0335) 400 75 999
mail: oec_marketing@yahoo.de