Albrecht Lempp zmarł

Opłakujemy Albrechta Lemppa (1953-2012), który zmarł niespodziewanie w wieku 59 lat.
Był wiernym i inspirującym kompanem od połowy lat dziewiędziesiątych. Nikt nie mógł się tak
elokwentnie uskarżać jak On, gdy mawiał, że tak mało jest w Niemczech stereotypόw o Polsce
(i zawsze są takie same), chociaż jest naszym sąsiadem. Nie zapomnimy o Nim.

Karl Fisher, DPG Brandenburg