Tagi dla Polsko-Niemiecki Klub Dziennikarzy

Polsko-Niemiecki Klub Dziennikarzy

Polsko-Niemiecki Klub Dziennikarzy „Pod Stereo-Typami“

Polsko-Niemiecki Klub Dziennikarzy utworzył się pod koniec 1997 roku. Od stycznia 1999 jest zarejestrowanym niedochodowym związkiem z siedzibą w Poczdamie. Pomysł na stworzenie takiego klubu powstał wśród członków konferencji "Obraz sąsiada w prasie przygranicznej" jesienią 1993 roku. Inspiracją do nazwy „Pod Stereo-Typami“ okazał się referat Albrechta Lemppa z Darmstadtskiego Instytutu Kultury Polskiej, w którym autor ubolewał nad znikomością stereotypów w świetle przecież dużej bliskości między Polską i Niemcami.

Zarząd

Ruth U. Henning, Poczdam
Andrzej Kotula, Szczecin
Dariusz Barański, Gorzów
Dietrich Schröder, Frankfurt nad Odrą

Siedziba w Poczdamie

Charlottenstr. 31,
14467 Potsdam,
Deutschland

Telefon: +49 331 2804583
Faks: +49 331 2804584

E-Mail: journalistenclub@transodra-online.net

Siedziba w Szczczecinie

Al. Wojska Polskiego 164,
71-335 Szczecin,
Polska

Telefon: +48 91 4860742
Faks: +48 91 4860743

E-Mail: agatamik@poczta.onet.pl

W sieci

TRANSODRA-online, serwis prasowy i portal internetowy dla polsko-niemieckiego pogranicza
pod: www.transodra.net