Czas Przestrzeń Tożsamość

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość" powstało z inicjatywy artystów, dziennikarzy, historyków i regionalistów. Głównym pomysłodawcą był obecny przewodniczący Stowarzyszenia, artysta - fotograf, Andrzej Łazowski, który zaangażowany jest również w działalność publiczną. Celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz społeczności lokalnych, poprzez działania artystyczne, organizowanie wystaw, plenerów, spotkań oraz działalności na rzecz szeroko rozumianego pogranicza (wspólne projekty i działania międzykulturowe).

Subskrybuje zawartość