Erinnerung

Robert Ryss: Jak to z bitwą pod Cedynią było

Otrzymaliśmy list od czytelnika w związku z naszymi tekstami o wykrzywianiu i naciąganiu historii poprzez obchody "wyzwolenia" czy "powrotu do macierzy" ziem Pomorza Zachodniego.

Subskrybuje zawartość