Polski Express – krótka prezentacja

Przedstawiamy tu krótką prezentację projektu 'Polski Express' (Wideo bez dzwięku)

Polski Express

Więcej języka polskiego w niemieckich szkołach – jeśli nie teraz, to kiedy

Po śladach – Plany na rok 2006

W ramach projektu „Po śladach” planujemy w najbliższych miesiącach następujące imprezy

Stan: 1.4.2006 r.

Subskrybuje zawartość