Leitbild

Cele Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii

Punkt wyjścia

Współpraca między Niemcami a Polską rozwijała się ciągle w ostatnich latach i zyskała również nową jakość w znacznej mierze dzięki wejściu Polski do UE w maju 2004 i do strefy Schengen w grudniu 2007. Polsko- niemieckie kontakty na płaszczyźnie politycznej, kulturalnej i społecznej nie były wtedy tak różnorodne jak dziś.

Matthias Horn
Subskrybuje zawartość