Polski-Express

Polski-Express

Nowy projekt Towarzystwa Polsko-Niemieckiego Brandenburgii

Od trzech lat pięć samochodów oznakowanych logo "Deutsch-Wagen-Tour” objeżdża Polskę wzdłuż i wszerz promując naukę języka niemieckiego oraz niemiecką kulturę w polskich szkołach.

Jako Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii jesteśmy przekonani, że nadszedł już czas na bardziej intensywne zaangażowanie się na rzecz propagowania w niemieckich szkołach polskiej kultury i zachęcania do nauki języka polskiego. 
Dlatego opracowaliśmy w oparciu o inicjatywę Instytutu Polskiego w Berlinie koncepcje projektu pod tytułem "Polski Express". Jego głównym celem jest przeciwdziałanie często spotykanemu negatywnemu obrazowi języka polskiego poprzez przekazywanie wiedzy oraz wytwarzanie u dzieci i młodzieży pozytywnych doświadczeń, wrażeń i emocji związanych z Polską. Przekazując wiedzę o Polsce i jej języku pragniemy ukazać Polskę jako kraj atrakcyjny zarówno pod względem kulturalnym, jak i gospodarczym, stwarzający równocześnie interesujące perspektywy zawodowe.

Podobnie jak France-Mobil / Deutsch-Mobil na pograniczu francusko-niemieckim oraz wspomniany już "Deutsch-Wagen”, również "Polski Express" jeździłby od szkoły do szkoły w Niemczech i przedstawiał w atrakcyjny sposób język i kulturę Polski. Realizowane byłoby to w ramach gier i animacji, interaktywnych programów nauczania, przez muzykę oraz liczne materiały edukacyjne. Ponadto przeszkoleni nauczyciele prowadziliby pojedyncze jednostki lekcyjne w wybranych klasach w ramach zajęć z takich przedmiotów jak np. historia, geografia etc.

Osoby kontaktowe w sprawie projektu

Nowa broszura projektu "Polski Express"

Martin Kujawa

Ściągnij plik 'Polski-Express-broszura.pl_.pdf'Polski-Express, okładka

Ukazała się broszura o projekcie "Polski Express" !

Dzięki wsparciu ambasady polskiej w Berlinie wydaliśmy krótką publikację o "Polskim Expressie", która informuje o projekcie i ma zachęcać sponsorów.

Subskrybuje zawartość