Słubice

Słubice – Collegium Polonicum

Słubice – Collegium Polonicum

Słubice, Collegium Polonicum, Licence: GNU FDL, Source: Wikicommons, Author: User Jorges (Georg Jähnig)

Czym jest mała ojczyzna

Po śladach na polsko-niemieckim pograniczu – stara, nowa, obca mała ojczyzna
18/19 listopada 2006, Frankfurt n. Odrą / Słubice

Program

Apel

Informelle Gruppe GENDA

O pozostawienie wystaw „Niech nas zobaczą” i „Moje Życie – Moja Decyzja”“

Po śladach – Plany na rok 2006

W ramach projektu „Po śladach” planujemy w najbliższych miesiącach następujące imprezy

Stan: 1.4.2006 r.

Subskrybuje zawartość