Sprachmittlung

Kolegium Języka i Kultury Polskiej

Kolegium Języka i Kultury Polskiej jest społeczną instytucją dalszego kształcenia, specjalizującą się w nauczaniu języka polskiego osób dorosłych jak i w dokształcaniu i dalszym szkoleniu polskich nauczycieli. Wspólnie z Kolegium stawiamy sobie za cel podniesienie poziomu nauczania języka polskiego w szkołach landu Brandenburgia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.kolleg.pl

Wypożyczenie urządzenia do tłumaczeń

Możliwość wypożyczenia sprzętu do tłumaczeń firmy Sennheiser

Drobne tłumaczenia

Zaproszenie klubu sportowego gminy partnerskiej? Rodzinne pamiątki? List miłosny?

Subskrybuje zawartość