Städtepartnerschaften

Miasta partnerskie

Partnerstwa miast i gmin mogą – i powinny – służyć jako element długofalowej współpracy społeczeństw obywatelskich Polski i Niemiec. Stworzenie i utrzymanie trwałej i stabilnej kooperacji możliwe jest wtedy, gdy istnieje odpowiednia zbieżność interesów obu stron. Mając na uwadze to, że poszczególne społeczności rozwijają się różnymi drogami, istotnym zadaniem jest pielęgnacja i rozszerzanie wspólnoty interesów. Z tego względu nie należy ograniczać partnerstwa do rutynowych wizyt i rewizyt prominentów, lecz rozwijać nowe formy współpracy – takie, które przyniosą korzyści obu stronom i będą rozwijać ich wzajemne zrozumienie.

kontakt: frank.kupferschmidt@dpg-brandenburg.de

Subskrybuje zawartość