sympozjum

Zapraszamy: „Rozmowy na granicy”

Sympozjum jest skierowane szczególnie dla nauczycieli historii i wszystkich zainteresowanych zagadnieniem
W 1972 roku rozpoczęta współpraca między historykami i geografami z Polski i z Niemiec doprowadziła do opracowania wspólnego podręcznika do nauki historii we wszystkich szkołach w Polsce i w Niemczech.

Subskrybuje zawartość