Usługi

Oprócz naszych projektów, i innych organizowanych przedsięwzięć oferujemy również rożne usługi jak możliwość korzystania z naszej biblioteki i wypożyczanie sprzętu dla tłumaczy, pomoc w poszukiwaniu odpowiednich partnerów lub wykonywanie drobnych tłumaczeń.